Finland and Estonia celebrate centenary with a big football challenge

Register here >>

 

Football associations of Finland and Estonia have joined forces to celebrate the centenary of both countries with a big football challenge held on 10 June 2017.

In 2017 Finland celebrates 100 years of independence while 2018 will mark a century since Estonia declared its freedom. The grand project named Suomi - Eesti Challenge aims to celebrate this occasion by bringing the two countries closer through football and cultural ties.

"On 10 June 2017 we will join hands and organise during one day 100+ football matches between teams of both countries. We plan to engage professionals, amateurs, men, women, boys, girls, people from different areas across the society to form football teams and challenge your neighbour", said Pertti Alaja, President of Finnish Football Association.

"We strongly believe that it is possible to make Finland and Estonia breathe in the same rhythm for a day as football is not only about sports. It is a cultural phenomenon," said Aivar Pohlak, President of Estonian Football Association.

Finnish and Estonian football associations encourage already now different organisations, companies, football teams and all people interested to plan matches with their counterparts. The registration platform will open in autumn 2016.

"It is a unique possibility to either host a match or to travel to the neighbouring country, but also to contribute to the sportive success of your country as the total score will be counted throughout the day," commented Marco Casagrande, General Secretary of Finnish Football Association.

For the organisation of the Suomi - Eesti Challenge football associations of Finland and Estonia have set up an organising committee and signed a memorandum of understanding.


Suomi ja Viro viettävät satavuotisjuhlia suuren jalkapallohaasteen merkeissä

Ilmoittaudu tästä >>

 

Suomen ja Viron jalkapalloliitot yhdistävät voimansa juhlistaakseen kummankin maan satavuotisjuhlaa suuren jalkapallon haastetapahtuman merkeissä. Tapahtuma järjestetään 10. kesäkuuta 2017.

Suomi juhlii itsenäisyytensä sataa vuotta vuonna 2017 ja Virolla tulee puolestaan vuonna 2018 kuluneeksi sata vuotta maan itsenäisyysjulistuksesta. Nimeä Suomi – Eesti Challenge kantava laajamittainen projekti juhlistaa näitä tapahtumia tuomalla maita lähemmäs toisiaan jalkapallon ja kulttuurin siteitten kautta.

”10. kesäkuuta 2017 järjestämme käsi kädessä yhden päivän aikana yli 100 jalkapallo-ottelua kummastakin maasta olevien joukkueitten kesken. Tähtäimenä on saada mukaan ammattilaisia, amatöörejä, miehiä, naisia, poikia, tyttöjä, ihmisiä yhteiskunnan eri alueilta muodostamaan jalkapallojoukkueita ja haastamaan naapurinsa”, sanoi Pertti Alaja, Suomen Palloliiton puheenjohtaja.

”Uskomme vahvasti että on mahdollista saada Suomi ja Viro hengittämään yhden päivän ajan samassa tahdissa, sillä jalkapallossa ei ole kyse vain urheilusta. Se on kulttuurillinen ilmiö”, sanoi Aivar Pohlak, Viron jalkapalloliiton puheenjohtaja.

Suomen ja Viron liitot rohkaisevat jo nyt eri järjestöjä, yhtiöitä, jalkapallojoukkueita ja kaikkia kiinnostuneita ihmisiä suunnittelemaan otteluita vastapuolen kanssa. Rekisteröitymisalusta avataan syksyllä 2016.

”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus joko järjestää ottelu tai matkustaa naapurimaahan, mutta antaa myös panoksensa oman maansa urheilulliseen menestykseen, sillä päivän mittaan kaikki tulokset lasketaan yhteen”, totesi Marco Casagrande, Suomen Palloliiton pääsihteeri.

Suomi – Eesti Challengen organisoimiseksi Suomen ja Viron jalkapalloliitot ovat perustaneet järjestelykomitean ja allekirjoittaneet aiesopimuksen.


Eesti ja Soome tähistavad 100. sünnipäeva suure jalgpalli maavõistlusega

Registreeri oma võistkond siin >>

 

Eesti ja Soome jalgpalliliidud on ühendanud jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure jalgpalli maavõistlusega, mis leiab aset 10. juunil 2017.

Kui järgmisel aastal tähistab Soome riik oma 100. sünnipäeva, siis 2018. aastal täitub 100 aastat Eesti riiki iseseisvumisest. Suurprojekt Eesti - Soome 100+ maavõistlus kutsuti ellu nende oluliste sündmuste tähistamiseks ja kahe riigi kultuuriliste ja jalgpallialaste sidemete tihendamiseks.

"10. juunil 2017 ühendame jõud ja korraldame ühe päeva jooksul 100+ jalgpallimängu, kus on vastamisi Eesti ja Soome võistkonnad. Soovime kaasata nii professionaalne, amatööre, mehi, naisi, poisse, tüdrukuid ning inimesi erinevatelt elualadelt, kes panevad välja panna oma jalgpallivõistkonna ja võtavad mõõtu naabriga," lausus Soome Jalgpalli Liidu president Pertti Alaja.

"Usume, et selleks päevaks on võimalik panna Eesti ja Soome ühes rütmis hinagama, sest jalgpalli ei ole ainult sport, see on kultuuriline fenomen," ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Eesti ja Soome alaliidud ootavad maavõistlusele osalema erinevaid organisatsioone, ettevõtteid, jalgpallivõistkondi ja kõiki teisi huvilisi. Registreerimine algab 2016. aasta sügisel.

"Tegemist on ainulaadse võimalusega võõrustada oma naaberriigi võistkonda või hoopis reisida naabrite juurde. Samal ajal annab iga võistkond panuse ka sportlikku tulemusse, sest iga mängu võidu eest teenib võistkond punkti oma riigile," selgitas Soome Jalgpalli Liidu peasekretär Marco Casagrande.

Eesti - Soome 100+ maavõistluse korraldamiseks on kahe riigi alaliidud allkirjastanud koostöömemorandumi ja moodustanud ühise korralduskomisjoni.